fredag 30 augusti 2013

Jobbskatteavdraget ger lindrigare straff.


Det har genom historien varit lätt för väl bemedlade att köpa sig fria från straff. Möjligheten har minskats genom åren och idag tror väl de flesta att den möjligheten för de rika är så gott som obefintlig.

Dagsböter som straff var också konstruerat så att de som döms får betala utifrån inkomst, vilket bör ge ett likvärdigt straff i procent oavsett inkomst.

Men med den politik som regeringen Reinfeldt bedriver har bötesstraffen urholkats för de som har arbete och urholkningen ökar med inkomsten.

Exempelvis så är en dagsbot* för en person med en årsinkomst på 1 miljon kronor 1,06% av hans disponibla** inkomst i medan en dagsbot* för en person med maxbeloppet i a-kassa, 176800 kronor/år är 1,60% av hans disponibla** inkomst.


Jobbskatteavdraget har också inneburit att urholkningen går fortare då den disponibla inkomsten har ökat för personer med arbete, medan dagsboten fortfarande beräknas på bruttoinkomsten.

Det innebär att en person med 1 miljon i årsinkomst har fått jobbskatteavdrag från 2006 som betalar av ett straff på 30 dagsböter på 5,86 månader, medan den som är arbetslös eller sjuk inte får något jobbskatteavdrag och därmed måste betala sina böter med en lägre disponibla inkomst, än de hade innan 2006. Detta då både a-kassa och sjukpenning/sjukbidrag minskat. Och då tar jag ingen hänsyn till att sjuka utförsäkras med jämna mellanrum vilket kan sänka deras inkomst ännu mer vid de tillfällena.

För de arbetande med lägre inkomst har jobbskatteavdragen gett mer rent procentuellt vilket gör att de ”betalar av” böterna ännu snabbare.


Lite siffror:

Inkomst         1 dagsbot*       disp ink**     dagsbot % av disp ink

1 milj             810kr             76,120           1,06

500000          430                34454            1,25

240000          190                12787            1,49

176800***    120                7520              1,60
 

Mer siffror                         
                                              30 dagsböter****                150 dgsbö****
Inkomst         jobbskavdr    ”avbetalning”                       ”avbetalning”

1 milj             4146              24300/5,86 mån                 121500/29,3mån

500000          3763              12900/3,43 mån                  64500/17,1 mån

240000          1497              5700/3,81 mån                    28500/19,0 mån

176800***    0                    3600/ -                                 18000/ -

 

 

*Dagsboten är uträknad enligt rådande praxis hittad på åklagarmyndighetens hemsida, precis som övriga fakta angående dagsböter..

**Den disponibla inkomsten är beräknad enligt följande:

Inkomst innan skatt minus riksnormen för försörjningsstöd för en ensamstående person, 3880 kronor/månad minus hyra för en lägenhet på 40 kvm med en hyra på 1000 kr/kvm, 3333 kronor/månad.

Riksnormen hittad på socialstyrelsens hemsida och den är ett mått på de kostnader per månad som socialstyrelsen ser som godkända.

Snitthyran för en hyreslägenhet är enligt Bostadsbolaget i Västerviks årsredovisning för 2012 1014 kr/kvm/år, och en lägenhet på 40 kvm för en ensamstående fann jag rimligt.

Jag kollade även på www.bostadsbidrag.com om någon av inkomsterna var berättigad till bostadsbidrag vilket inte var fallet.

 
*** Inkomst baserad på full ersättning från a-kassan


**** 30 dagsböter är minimistraff och 150 dagsböter är maxstraff.


Minsta möjliga straffbelopp är 750 kronor vilket praktiseras för de helt utan inkomst eller enormt låg inkomst. För en ensamstående utan försörjningsskyldighet blir den gränsen 75000 kr i årsinkomst.
 
Jobbskatteavdraget hittade jag på www.jobbskatteavdrag.se och är beräknat utifrån en person född 1967, med genomsnittlig skatt, medlem i Sv Kyrkan men ej i någon a-kassa.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar